אמן: Lord Huron

Lord Huron is the musical personality of Ben Schneider, a Michigan-born visual arts major currently residing in Los Angeles Origins ---------- In the spring of 2010 Schneider traveled from Los Angeles to Northern Michigan. At Lake Huron, he developed songs for the first Lord Huron EP. He named the recording, Into the Sun. Upon his return to L.A., Schneider set to work putting a band together. The first to join him was his percussion-playing childhood friend Mark. Each of the band members of band hail from Michigan.

אמנים דומים

האלבומים האמןLord Huron


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר