אמן: Lorde

Ella Marija Lani Yelich-O'Connor (born 7 November 1996), known by her stage name "Lorde" (pronounced (/ˈlɔrd/ (IPA), like "lord"), is a Grammy Award-winning New Zealand singer-songwriter. She released her first EP, The Love Club EP, in March 2013 and her first single, "Royals", in June 2013. Her début album, Pure Heroine, was released on September 27, 2013. Lorde was born in Auckland, New Zealand. Her father, an Irish-New Zealander, is a civil engineer, and her mother, Sonja Yelich, a Croatian-New Zealander, is a prize-winning poet.

אמנים דומים

האלבומים האמןLorde


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר