אמן: Louis Tomlinson

Louis William Tomlinson, born 24 December 1991, is from Doncaster, South Yorkshire, England and is a member of English-Irish four-piece boyband One Direction. Tomlinson first started performing as a sixth form student in his school's musical productions. He starred as Danny Zuko in an adaptation of the Grease musical. In 2010 he auditioned as a solo artist for the British TV show The X Factor. He got accepted to boot camp, but failed to advance further.

אמנים דומים

האלבומים האמןLouis Tomlinson


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר