אמן: Lse

L.S.E., the band from cologne, germany, is named after their members: Rolf Lammers, Arno Steffen and Tommy Engel. Tommy Engel is known as the former lead singer of cologne's best traditional band called "bläck fööss" (bare foot).

אמנים דומים

האלבומים האמןLSE


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר