אמן: Lykke Li

Lykke Li (born Li Lykke Timotej Svensson Zachrisson on 18 March 1986 in Ystad, Sweden) is a Swedish singer-songwriter. Her music often blends elements of pop, indie rock and electronic; various instruments can also be found in her songs, including violins, synthesizers, tambourines, trumpets, saxophones and cellos. Li possesses the vocal range of a soprano. Li was raised by artistic parents (her mother was a photographer, her father is a musician).

אמנים דומים

האלבומים האמןLykke Li


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר