אמן: Mactalla Mor

Blazing bagpipes, haunting whistles and blending of vocal harmonies covering all genres of music with a celtic twist. From Hellbound Train to Makers Mark and everywhere between this group aims to please. A treasure to see live as well

אמנים דומים

האלבומים האמןMacTalla Mor


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר