אמן: Madame Piano

Madame Piano is a singer-composer from Serbia.She finished music academy and, besides making music, she is a profesor in a music school. Her music can be described as world music, a fusion of diferent sounds from ethnic music of all parts of the world, combined with urban melodies. Besides a few pop songs , she composed music influenced by celtic, ethno, ambient, latino, folk and even african music. Other lastfm page http://www.last.fm/music/Madam+Piano For more information check on www.madamepiano.com.

אמנים דומים

האלבומים האמןMadame Piano


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר