אמן: Mariah Carey

Mariah Carey (born March 27, 1970 in Huntington, New York, United States) is a singer, songwriter, producer, actress, writer, director, model and philanthropist. Carey came to prominence following the release of their eponymous debut album in June 1990, which was certified multi-platinum and yielded four singles that led the US table Billboard Hot 100. Under the guidance of the then executive director of Columbia Records and later husband Tommy Mottola

אמנים דומים

האלבומים האמןMariah Carey


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר