אמן: Markus James

Markus James is originally from Virginia and the DC area, where his first musical memory, from the age of four, is of an old, blind blues singer he saw many times playing on a sidewalk. He first encountered West African stringed music at the Smithsonian Folklife Festival when he was mesmerized by the Gambian Kora player and singer, Alhaji Bai Konte. Markus settled in Northern California, writing and recording in rock and R&B styles while also pursuing his interests in African, Indian, and Gamelan music.

אמנים דומים

האלבומים האמןMarkus James


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר