אמן: Martin Garrix

The new wave of fresh-outta-highschool EDM talent is led by just a handful of pioneers. Martin Garrix can certainly be counted as one of them. Currently being 21 years old, he is recognized as one of the most talented guys out there. He just landed his first record deal and has already been spotted in de studio with Sidney Samson and that other Dutch mega talent Julian Jordan. His first official release 'Keygen' received great DJ support and ranked

אמנים דומים

האלבומים האמןMartin Garrix


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר