אמן: Massive Attack

Massive Attack are a trip-hop group which formed in Bristol, England in 1988. The group currently consists of Robert "3D" Del Naja and Grant "Daddy G" Marshall. Third member Andy "Mushroom" Vowles left the group in 1999. The band has released five studio albums: "Blue Lines" (1991), "Protection" (1994), "Mezzanine" (1998), "100th Window" (2003), and "Heligoland" (2010). On 28 January 2016, Massive Attack released a new EP, Ritual Spirit, followed by The Spoils in July.

אמנים דומים

האלבומים האמןMassive Attack


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר