אמן: Mat Kearney

Mat Kearney (pronounced CARN-ee; born 1 December 1978 in Eugene, Oregon) is an American singer-songwriter based out of Nashville, TN, originally from Eugene, Oregon. His music has an acoustic base fused with hip hop. He is signed to Aware/Columbia Records. In addition to singing, he also plays guitar, piano and harmonica. Following his first EP release (in 2002), so far he has a total of five top-20 hits on the Adult Top 40 Chart. The Hey Mama Songfacts

אמנים דומים

האלבומים האמןMat Kearney


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר