אמן: Maurice El Medioni

Born in Oran, Algeria, in 1928, El Medioni grew up in a Sephardic community. His father and uncle ran a cabaret nightclub in Oran's Jewish quarter, not unlike Rick's Café in the film Casablanca. Taking musical cues from French pop songs and the Jewish/Arabic Andalusian music around him, El Medioni taught himself to play the piano at the age of 9. Then as a teenager during World War II a bar owner hired him to play for the American soldiers who had arrived to liberate Algeria from German occupation.

אמנים דומים

האלבומים האמןMaurice El Medioni


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר