אמן: Max Reger

Johann Baptist Joseph Maximilian Reger (19 March 1873 – 11 May 1916) was a German composer, organist, pianist and teacher. Born in Brand, Bavaria, Reger studied music in Munich and Wiesbaden with Hugo Riemann. In 1901 he settled in Munich, where he taught organ and composition, and from 1907 he worked in Leipzig, where he was music director of the university until 1908 and professor of composition at the conservatoire until his death. He was also active internationally as a conductor and pianist in that period of time.

אמנים דומים

האלבומים האמןMax Reger


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר