בלוג לפתוח בחינם

אמן: Meha Shamayim

Meha Shamayim, pronounced (May-Ha-Sha-Mime), the Hebrew words, “From The Heavens,” is the very place to which the Messiah (Jesus) will return to Jerusalem. This new duo blends 70’s retro sounds and soothing vocals with modern messianic praise & worship, creating a very unique and timeless quality in their music. From the Heavens producer Leonardo Bella (one half of the duo) is a music industry veteran who also engineered and performed on the internationally acclaimed albums from the land of Israel, ADONAI & ElOHIM.

אמנים דומים

האלבומים האמןMeha Shamayim


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר