אמן: Michael Beach

Michael Beach is a San Francisco-based musician. The formative years of his musical career were spent in Melbourne, Australia where he released several EPs with Electric Jellyfish (Ecstatic Yod, Twin Lakes) as well as his debut LP, Blood Courses (2008). Michael has toured the USA three times with Electric Jellyfish (2007, 2008, 2010) and twice solo (2008, 2011). He has toured Australia twice with Electric Jellyfish (summer 2009, winter 2009) and twice solo (2009, 2011).

אמנים דומים

האלבומים האמןMichael Beach


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר