בלוג לפתוח בחינם

אמן: Michal Amdurski

Michal Amdurski was born on 1975. She was married to Asaf Amdurski, another famous Israeli Artist, until they got divorced in 2008. She is one of the pioneers of the Israeli Dance Music genre. Michal was dancing at the early age of 6 at the studio of the “Bat Dor” dance group. At the age of 15 she moved to live in Budapest, Hungary, and study Classical Dance at the Budapest Opera. Following her years in Hungary she returned to Israel to study acting in the Yoram Levinstein Acting Studio.

אמנים דומים

האלבומים האמןMichal Amdurski


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר