אמן: Milky Chance

Milky Chance is a German alternative pop folk rock duo with reggae and electronic music influences made up of Clemens Rehbein as vocalist and musician and Philipp Dausch as DJ. Both originating from Kassel, they are signed to Kassel-based label Lichtdicht Records. The duo finished their high school education at Jacob-Grimm-Schule. Clemens played in a jazz quartet known as Flown Tones where he played bass guitar. Philipp was a DJ. The duo worked in 2012 launching some materials online particularly "Stolen Dance" that attracted attention.

אמנים דומים

האלבומים האמןMilky Chance


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר