אמן: Minor Mishap Marching Band

BOOTY SHAKIN' BRASS: MINOR MISHAP MARCHING BAND is a 25 piece renegade circus brass band. They are an absurd expression of boisterous pandemonium– Bourbon street meets Budapest.

אמנים דומים

האלבומים האמןMinor Mishap Marching Band


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר