אמן: Miranda Lambert

Miranda Leigh Lambert (born November 10, 1983 in Lindale, Texas) is a country singer-songwriter who gained fame as a finalist on the 2003 season of USA Network's talent competition Nashville Star. Both of her parents are private investigators, but father Rick is also a country guitarist and songwriter. Lambert became seriously interested in country music after attending a Garth Brooks concert as a young girl, and soon began singing in talent contests under the tutelage of her father.

אמנים דומים

האלבומים האמןMiranda Lambert


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר