אמן: Mobonix

MOBONIX Building the Machine Man Hailed as DOOMs New Right Hand Man by Hip Hop Connections magazine. Not many people remember that MOBONIX started out as a community organizer and public speaker. And then started rhyming and promoting and doing shows. As a early promoter in Atlanta he was the first one to do parties and concerts with DJ Drama, Tony Touch and Common respectively. MOBONIX original rhyme crew, the Universal Vibe Squad, included his group, the Fat Rhyme Sector, the Micranots and Budah Tye.

אמנים דומים

האלבומים האמןMobonix


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר