אמן: Moreno Veloso

Moreno Veloso is a Brazilian musician and singer born on November 22, 1972 in Salvador, Bahia, Brazil. He is one of the sons of the Brazilian singer Caetano Veloso and his first wife Gadelha (Dedé) Veloso. Brazilian singer Gal Costa, another pillar of Brazilian popular music, is Moreno Veloso's godmother. Additionally, many of the greats of the Brazilian music scene visited the Veloso household frequently and, therefore, Moreno Veloso grew up surrounded by musicians and much music.

אמנים דומים

האלבומים האמןMoreno Veloso


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר