אמן: Moses Sumney

Moses Sumney is a new Los Angeles-based singer & songwriter. Growing up, he was so shy that he would write songs avidly but hide them inside his mattress. At 20, he moved out of his parents' house to study creative writing at UCLA and finally gathered the courage to start performing music. After purchasing a beat-up guitar from a friend, he taught himself to play and accompany himself. He grew quickly as an artist at UCLA, soon performing weekly alongside the university's most esteemed musicians.

אמנים דומים

האלבומים האמןMoses Sumney


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר