בלוג לפתוח בחינם

אמן: Mosh Ben Ari

Mosh Ben Ari is an Israeli musician, lyricist and composer. He was born in Israel in 1970. He comes from a Yemenite and Iraqi background. He first discovered music as a child through the traditional Jewish and ethnic chants that were part of his everyday life. He started playing music at the age of 16 and since he has studied music around the world, including in India, Sahara and Sinai. He plays various string instruments such as acoustic and classic guitar, Indian sarod, Persian tar, Turkish jumbush, Moroccan ginberi and bass.

אמנים דומים

האלבומים האמןMosh Ben Ari


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר