אמן: Mura Masa

Alex Crossan (born 5 April 1996), known by the stage name Mura Masa, is UK-based beat-slayer heart-breaker, showcases his minimalist, yet effective approach to UK trap music by combining the energy of electronic production and club culture with the rustic and organic sounds and timbres of traditional sample beatmaking. He manages to create soundscapes that are fresh and unique. His moniker is inspired by the Japanese legend of the sword smith, Mura Masa.

אמנים דומים

האלבומים האמןMura Masa


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר