אמן: Murmurs Of Earth

The Voyager Golden Record is a phonograph record included in the two Voyager spacecraft launched in 1977. It contains sounds and images selected to portray the diversity of life and culture on Earth. It is intended for any intelligent extraterrestrial life form, or far future humans, that may find it. The Voyager spacecraft will take about 40,000 years to reach the distance of the star closest to our Sun called Alpha Centauri, though neither craft is travelling in the correct direction.

אמנים דומים

האלבומים האמןMurmurs Of Earth


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר