אמן: My Chemical Romance

My Chemical Romance was an American rock band from New Jersey, United States formed in 2001. The band consisted of lead vocalist Gerard Way, guitarists Ray Toro. and Frank Iero, bassist Mikey Way and keyboardist James Dewees. Shortly after forming, the band signed to Eyeball Records and released their debut album I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love in 2002. They signed with Reprise Records the next year and released their major label debut Three Cheers for Sweet Revenge in 2004; the album was a commercial success

אמנים דומים

האלבומים האמןMy Chemical Romance


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר