בלוג לפתוח בחינם

אמן: Next November

David Alejandro Mosquera Meluk (Next November) was born in Condoto, Choco, Colombia on December 16, 1988. Since early years He showed passion for music and noises. His mother Yolanda decided to make him be part of the elementary school's orchestra as well as the local town's (Venecia, Colombia). After elementary school was over David did not work on his musical talent until later in 2006 when He went to live to the United States and bought his first guitar.

אמנים דומים

האלבומים האמןNext November


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר