אמן: Nine Inch Nails

Nine Inch Nails is an Industrial rock band that was formed in 1988 in Cleveland, Ohio, United States by Trent Reznor, the only constant member of the band. Reznor is generally credited for popularizing the genre known as "industrial rock" with both his releases and dark, theatrical music videos. As of 2016, the band also officially includes Reznor's longtime collaborator Atticus Ross as a second official member. Born Michael Trent Reznor, he was raised by his maternal grandparents in Mercer, Pennsylvania, USA.

אמנים דומים

האלבומים האמןNine Inch Nails


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר