אמן: No Doubt

Formed in 1986 in Anaheim, California, United States as a ska punk band inspired by Madness, the lineup of No Doubt initially comprised John Spence as lead vocal, Gwen Stefani on back-up vocal, and Eric Stefani on keyboards. While playing the party-band circuit around Anaheim, the trio picked up bassist Tony Kanal. Hardened by the suicide of Spence in December 1987, No Doubt nevertheless continued; Gwen became the lone vocalist and the group added guitarist Tom Dumont and drummer Adrian Young.

אמנים דומים

האלבומים האמןNo Doubt


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר