אמן: No Strings Attached

There are 4 bands currently known as No Strings Attached. No Strings Attached is an A Capella group based at Emory University. They have released multiple albums, and perform on campus. --------------------------------------------------------------- No Strings Attached is also the name of an award-winning quartet based in Roanoke/Blacksburg, Virginia. The group features hundreds of strings playing music described as "eclectic, jazz on acoustic instruments and world beat.

אמנים דומים

האלבומים האמןNo Strings Attached


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר