אמן: Nour Eddine

Musician, choreographer and singer, Nour-Eddine was born in Morocco,Based in Italy and has been involved in various groups of ethnic and Gnawa music, traditional music of the desert, such as Azahara, Desert sound, Jajouka, with whom he has played both in Italy and abroad. He has worked with the group Trancendental on their project 'Rinascimento', and sung in the film L'Appartamento, by Marco Bellocchio. In 1997 he founded the group 'Nour-Eddine Fatty', a cultural and musical project, which won the folk festival in Vejano.

אמנים דומים

האלבומים האמןNour Eddine


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר