בלוג לפתוח בחינם

אמן: Noy Alooshe

Noy Alooshe is a 31 year-old "Israeli journalist, musician and Internet buff" of Tunisian Jewish descent best known outside Israel for his Zenga Zenga-spoof song on Muammar al Gaddafi. He lives in Tel Aviv[1] and is a member of the Israeli techno group Chovevei Tzion ("Lovers of Zion"), best known for its hit song "Rotze Banot" ("I Want Girls"), a Hebrew remix of the Swedish dance song "Boten Anna."[2] Alooshe said he is excited to "to be making

אמנים דומים

האלבומים האמןNoy Alooshe


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר