אמן: Nynke

Nynke (Nynke Laverman) (Weidum, 14 April 1980) is a Frisian fado singer and actress. She has released three albums, all of which have charted in the Netherlands, and is credited in the Dutch press with inventing the "Frisian fado."

אמנים דומים

האלבומים האמןNynke


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר