אמן: Oco

«Since 2004, OCO has been creating positive sound waves with powerful instruments that have a voice of their own, guiding the listeners on a musical voyage, evoking ancient sounds from the depths of humanity. The music is played continuously, with collective intentions dedicated to peace. Instruments: Voice, Overtone Singing, Sitar, Didjeridoos, Tempura, Shruti Box, Tibetan Singing Bowls, Bells, Flutes, Kalimbas, Monocord, Jews Harp, Gongs, Water Drums, Dununs, Udu Drum, Frame Drums, Darbuka and Small Percussions.»

אמנים דומים

האלבומים האמןOco


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר