אמן: Of Monsters And Men

Of Monsters and Men are an indie folk band which formed in 2010 in Keflavík/Garðabær, Iceland. The band consists of Nanna Bryndís Hilmarsdóttir (vocals, guitar), Ragnar Þórhallsson (vocals, guitar), Brynjar Leifsson (guitar), Kristján Páll Kristjánsson (bass), Arnar Rósenkranz Hilmarsson (drums) and the former member Árni Guðjónsson (keyboards, accordion), who left the band in 2012. The band released their debut album "My Head Is an Animal" in September 2011.

אמנים דומים

האלבומים האמןOf Monsters and Men


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר