בלוג לפתוח בחינם

אמן: Olov Johansson

In 1990, Olov became the first world champion of the nyckelharpa (keyed fiddle). He began to play the nyckelharpa in 1980 as a fourteen-year old, and was named a 'riksspelman' (master musician) in 1984. Olov has studied with the legendary Curt Tallroth and Erik Sahlström. He is regarded as one of Sweden's most prominent nyckelharpa players, and is an inspiration for numerous young performers on the instrument. He is teaching regularly at the Eric Sahlström Institutet.

אמנים דומים

האלבומים האמןOlov Johansson


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר