אמן: One Little Creature

"One Little Creature / Pieces Of Time " ( also, Music Of Fading Cultures ) BY Sacred Spirit / B-Tribe ( aka Klaus Zundel ) ! , 8 Jun 2007 By E. "cactusjelly" (Europe) From Amazon: It's hard to find info on this one, let alone find it for sale, but try this link: home.global.co.za/~jvd/right_t.htm ( they do not sell it or any of the CDs they review, but wrote about it ); scroll down till the letter " O " ( One little Creature ). I'm using here some excerpts from it, as well as adding my own comments.

אמנים דומים

האלבומים האמןOne Little Creature


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר