אמן: Pancho Quinto

Pancho Quinto is a master of the bata, the Yoruba ceremonial drum, as well as of the quinto, the lead drum used in the rumba, which has its roots in the Cross River Delta among the Efik and the Efo. Interviewed on his '98 tour to the US, Pancho said: " I play a polyrhythmic rumba. I never go outside the Cuban rumba, and I play that perfectly, but I add to it, as if I had a whole drum set in my hands. And I play many instruments, like cajon [wooden box], bata, bells." Recent album: "En el Solar la Cueva del Humo," with Round World.

אמנים דומים

האלבומים האמןPancho Quinto


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר