אמן: Pantera

Pantera was an extremely popular metal band from Arlington, Texas, formed in 1981. Specifically, some fans consider them power metal, groove metal, or an amalgamation of both (so called "power groove", a term the band devised themselves). Emerging alongside influential classic thrash metal acts such as Slayer, Metallica, Megadeth, and Anthrax, Pantera was a key formulator of the post-thrash subgenre of heavy metal music. At the start of the career the style of Pantera's image and sound was heavily influenced by bands like Kiss & Van Halen.

אמנים דומים

האלבומים האמןPantera


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר