אמן: Pearl Jam

Pearl Jam is an American rock band that formed in Seattle, Washington, in 1990. Since its inception, the band's line-up has included Stone Gossard (guitar), Jeff Ament (bass), Mike McCready (guitar), and Eddie Vedder (vocals). The band's fifth and current drummer is Matt Cameron, of Soundgarden, who has been with the band since 1998. Formed after the demise of Gossard and Ament's previous band, Mother Love Bone, Pearl Jam broke into the mainstream with its debut album, Ten, in 1991.

אמנים דומים

האלבומים האמןPearl Jam


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר