אמן: Pentatonix

Pentatonix (often abbreviated as PTX) is an American a cappella group of five vocalists originating from Arlington, Texas. The members are Scott Hoying (baritone lead/harmony), Kirstin Maldonado (mezzo-soprano lead/harmony), Mitch Grassi (counter-tenor lead/harmony), Kevin Olusola (percussion), and Avi Kaplan (bass). Their work, mostly in, but not limited to, the pop music style, consists of covers of pre-existing songs and some original material, sometimes in the form of medleys.

אמנים דומים

האלבומים האמןPentatonix


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר