אמן: Phantogram

Phantogram is a trip-hop/psych-pop duo which formed in 2007 in Saratoga Springs, New York, USA. The band consists of Sarah Barthel (vocals, keyboards) and Joshua Carter (guitar, vocals). Their music can be described as a culmination of unique street beat rhythms, psychedelic melodies and organic textures. The band practices and writes music in an out-of-town farm called Harmony Lodge. The group name was inspired by the optical illusion called phantogram.

אמנים דומים

האלבומים האמןPhantogram


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר