אמן: Philippe Eidel

It’s not so much for the sake of chronology that I’ll begin by saying that I was born in Madagascar, of a father from Marseille and a Creole mother, rather, it’s because this diversity, this mixing of races has really influenced my music, and my life too. In truth, it was only well after my return to France that I first become aware of this racial mixing, and this awareness only really came about quite late on, if I can even say that it’s fully taken place.

אמנים דומים

האלבומים האמןPhilippe Eidel


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר