אמן: Phillip Bracken

Genre: Indie, Roots Region: Sydney, NSW Members: phillip bracken- guitar, vocals. daniel bracken- percussion, drums phillip bracken’s music explores the space between the sea and the moon. Just like him it is nomadic in spirit. An obvious dreamer, he expresses a curious nature within his tunes. With a unique and warm voice he is at once absorbing as his music emanates from all that consumes his senses. Powerful enough to take you with him, his rhythms are calm yet somehow intense and hypnotic at the same time.

אמנים דומים

האלבומים האמןPhillip Bracken


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר