אמן: Phoenix

Phoenix is a rock band from Versailles, France, consisting of Thomas Mars (vocals), Deck D'Arcy (bass), Christian Mazzalai (guitar) and Laurent Brancowitz (guitar), who started playing music as kids in a suburb of Versailles during the same cultural period that produced late-'90s bands such as Air,Mellow and Daft Punk. The band's lineup has no permanent drummer or keyboardist. Phoenix formed in 1999 and started off as the backing band for a remix of Air’s “Kelly Watch the Stars” single.

אמנים דומים

האלבומים האמןPhoenix


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר