אמן: Radio India

A swan dive into perhaps the most astounding radio treasure chest the world has ever known, this amazing collection of audio art is a testament to India’s Museum of Sound. This two hour listening experience features Radio Collage of music-only edits on disc one, with a more adventurous mix of music, radio commercials, news, DJs, and miscellaneous sound dimensions on disc two. Contents include: plenty of traditional folk oddities, choice pop hits and film themes

אמנים דומים

האלבומים האמןRadio India


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר