אמן: Rage Against The Machine

Rage Against the Machine is an American rap metal band, formed in 1991 in Los Angeles, California. The band's line-up comprises vocalist Zack de la Rocha, guitarist Tom Morello, bassist Tim Commerford and drummer Brad Wilk. Critics have noted Rage Against the Machine for its "fiercely polemical music, which brewed sloganeering leftist rants against corporate America, cultural imperialism, and government oppression into a Molotov cocktail of hardcore punk, hip hop, alternative metal, and funk.

אמנים דומים

האלבומים האמןRage Against the Machine


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר