אמן: Rahbani Brothers

The Rahbani Brothers (Arabic: الأخوان رحباني) were Lebanese composers, musicians, songwriters, authors, playwrights/dramatists, philosophers and poets. Assi Rahbani (Arabic: عاصي الرحباني) was born on May 4, 1923 (died on 21st June 1986), and Mansour Rahbani (Arabic: منصور الرحباني) in 1925. They are known for their huge repertoire of works with the Lebanese diva Fairuz. Assi was Fairuz's husband from 1955 until his death. They are Ziad Rahbani's parents, a prominent contemporary musician.

אמנים דומים

האלבומים האמןRahbani Brothers


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר