אמן: Ras Sheehama

RAS SHEEHAMA is an established Namibian reggae singer/song-writer. During the war of Independence, whilst in exile in Angola, Ras, at the age of 13, started developing his songwriting skills. Later, at 15, he felt a calling to the Rastafarian way of life and his love for reggae began. Ras further developed his musical talent in Nigeria and returned to Namibia before Independence in 1990. In the wake of his travels, Ras developed a unique Afro-reggae/latin

אמנים דומים

האלבומים האמןRas Sheehama


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר